Efö-minnen

Den stora elevförbundskören på 90-årsjubileet 26.3.2017.

Under åren 1970-1997 var jag rektor för Evangeliska folkhögskolan i Österbotten i Vasa. Ett par kortare repriser var jag tjänstledig, likaså det sista året innan jag slutade. Men det blev ett drygt kvartssekel totalt.

När jag vid elevförbundshögtiden 1997 berättade några minnen från min rektorstid blev jag uppmanad att skriva. 2005 gjorde jag ett beslut: jag sökte om ett bidrag från Svenska kulturfonden. Jag fick också ett litet bidrag som möjliggjorde att jag under några veckor kunde ta tjänstledigt för att göra arkivforskning och skriva en del. Men tiden  räckte inte till att färdigställa boken och projektet blev på hälft. Jag har försökt reparera detta genom att efter hand i bloggform lägga ut det jag skrev, lite uppfräschat. Det blir möjligen mera också, om tiden och krafterna räcker.

Hittills har följande inlägg publicerats:

 1. Den morgonen glömmer jag aldrig
 2. In i hetluften
 3. Kvotsystemet 1974
 4. Socialpedagogik
 5. Skoldemokrati och elevaktiviteter
 6. Några foton från början av 1970-talet
 7. Evangeliska folkhögskolans styrka
 8. Tradition under attack
 9. Modersmålets sång
 10. Kortkursminnen i bilder
 11. Den andliga kampen (1)
 12. Den andliga kampen (2) – bl.a. debatter om skapelsen
 13. Den andliga kampen (3) – Sandelin och Kronlund
 14. Datorn gör sitt intåg
 15. Datamodemets fröjder och prövningar
 16. Man lär så länge man har elever
 17. Självständighetsdag
 18. Bibelskolan (1)
 19. Bibelskolan (2)
 20. Folkhögskolpolitik på 1970-talet (introduktion till artikel)
 21. Expansion och ombyggnad
 22. Nybygge – internat
 23. Apparater och hobbyverksamhet
 24. Kyrkomöte (ett litet sidospår;  den andliga kampen 4)
 25. Estland i sikte
 26. Internatet – folkhögskolans hjärta
 27. Andlig verksamhet
 28. Aktiviteter vid sidan av undervisningen
 29. Ett inskriptionstal (Vbl 8.9.1981)
 30. Leningradresor
 31. Norgeresor
 32. Åreresor
 33. Macintosh drar in
 34. Intensiva Internetprojekt
 35. Utländska studerande och invandrare
 36. Estland för 25 år sedan
 37. 90 år – och 40 år sedan
 38. Efö brevskola
 39. Korset i centrum! Efos 90-årsjubileum 26.3.2017

Här finns alla bloggar inom kategorin Efö-minnen.

Lämna en kommentar