Kategoriarkiv: Info

God Jul 2018!

Du strålande Betlehemsstjärna
som ledde de vise en gång,
ditt ljus vill jag följa så gärna
och lyssna till änglarnas sång
om barnet i Betlehemskrubban.

Det barnet min Frälsare blivit,
pris vare Guds salighetsråd!
Sin enfödde Son han oss givit,
att vi skulle frälsas av nåd.
Så må vi då fröjdas och sjunga!

Guds heliga ord, må det vara
den stjärna som leder min gång,
tills jag för Guds ansikte klara
får höja min jublande sång
om barnet i Betlehemskrubban.

(Lina Sandell)

En längre julbetraktelse finns här.

God Jul 2016!

Vänner, släktingar och kunder tillönskas en Välsignad Julhögtid och ett Gott (Bättre) Nytt År 2017!

julkort16

Versen på julkortet är från Lina Sandells sång Julen nu åter är inne. Det är vår bön att alla leds till den kära krubban där vi finner Jesus, att han ska vara allas väg och att hans ljus ska lysa oss i denna mörka tid. Läs en betraktelse om vad vi väntar oss av detta spädbarn i krubban i denna oroliga tid, och här en annan julbetraktelse som handlar om detta ljus (skriven i fjol).

God litteratur förmånligt eller gratis

Böcker till salu eller gratis

När Logos förlag den 1 oktober 2016 övertogs av S:t Johannes ev-luth församling gjordes en överenskommelse att avskrivna böcker förvaltas av OF system, som också löste in och säljer en del av böckerna som inte var intressanta för församlingen. Se närmare här där det också finns prisexempel. Passa på att läsa ditt julklappsproblem med en god julgåva!

God Jul!

Till alla vänner, släktingar och kunder önskas en välsignad julhelg och ett gott nytt år.

En julbetraktelse finns här.

Versen på julkortet är från Sionsharpan 12 med Juhani Martikainens text. Hela vers 2 lyder:

Otroligt, men dock verkligt:
Vår Gud har kommit ner
ifrån sin höga himmel
och själv sig åt oss ger!
I Sonen han oss skänker
sin kärlek och sin nåd.
Hans namn är Fridens furste
och Underbar i Råd.

Julkort 2015

God Jul!

julkort14

Vi står inför julen, vår Frälsares födelsehögtid. Mitt i världens oro och ofrid, som verkar bli allt allvarligare, kommer ett budskap om frid. Det är en frid som inte världen kan ge. Därför ser den inte heller ut som en fred mellan stridande länder eller grupper. På julnatten ljöd änglasången inför herdarna på Betlehems ängar, men dessa samhällets svagaste fick knappast några bättre förmåner eller ökad anställningstrygghet av det.

Friden som änglarna lovsjöng gällde ”nåd och frälsning för världen ond och vrång”, som Juhani Martikainen diktar i sin julsång. Om denna nåd och frälsning får vi i vår tur vara budbärare i den mörka och kalla världen.

En välsignad julhelg till vänner, släktingar, kunder och medarbetare! Och ett gott nytt år 2015!