Historiskt arkiv: Föreningen Logos

Föreningen Logos i Österbotten rf upphörde med sin verksamhet den 25 januari 2017 då konkursanmälan inlämnades till Österbottens tingsrätt. Konkursen verkställdes 31.1. Den direkta orsaken var att det inte fanns ekonomiska förutsättningar att klara de krav som ställdes från Bostads Ab Vasa Skolhusgatan 13.

Sidorna som funnits på den nedlagda domänen foreningenlogos.fi är sparade av historiska skäl (öppnas i en ny flik), men har föråldrad information.