Evangeliskt brevforum

  1. Hem
  2. /
  3. Onos Fatizon
  4. /
  5. Evangeliskt brevforum

Evangeliskt Brevforum var under åren 1998–2002 ett organ för samtal och information om aktuella frågor i kyrka och luthersk bekännelse. Redaktör var Ola Österbacka.

EBF har stått öppet för alla som på biblisk-luthersk grund vill studera och samtala om den kristna tron och hur den skall föras ut i dagens andliga nödtider. EBF är dock inte tänkt att spridas i massmedier. Det sändes ut till personer som uppgav intresse och kan även läsas i pdf-format här – dock endast med lösenord som ges av redaktören.

Utöver dessa publikationer finns några andra dokument som belyser diskussionerna:

Under 2022 utgav SLEF en jubileumsbok med anledning av 100-årsjubileet. Några tankar med anledning av boken.