Predikningar

 1. Hem
 2. /
 3. Onos Fatizon
 4. /
 5. Predikningar
Predikningar inom ramen för Föreningen Logos gudstjänstverksamhet (2002–2008):
Predikningar vid olika tillfällen och olika platser:
 • Domen och nåden (Efö, kvällspredikan domsöndagen 22.11.1998)
 • Han måste bli större och jag mindre (Julfest i Luthersalen 20.12.1998)
 • Offret och helgelsen (Luthersalen 6.2.2000)
 • Vad skall jag göra? (Terjärv 19.2.2000)
 • Nebukadnessar och de tre männen (Dan 3, Vallberga 23.6.2000)
 • Daniels bön (Dan 9, Vallberga 24.6.2000)
 • Daniel 9:24-27 (Luthersalen 31.1.2002)
 • Lovsång i Bibelns ljus (Silverdalen 1.11.2002)
 • Bibeln och vår tid (Silverdalen 2.11.2002)
 • Kristus för rätten till seger (Silverdalen, gudstjänstpredikan 3.11.2002)
 • Överflödande rikedom (Vasa 30.11.2002, Logosmappen)
 • Ordet blev kött (Soldathemmet, Vasa, 25.12.2002)
 • Gud ger inte sin ära ifrån sig (Luthersalen 1.1.2003)
 • Säg det till församlingen (avslutning på Logos årsfest 5.5.2005)
Predikningar som hållits i S:t Johannes ev-luth församling: