Sekten som blir motsagd

 1. Hem
 2. /
 3. Onos Fatizon
 4. /
 5. Böcker och tidskrifter
 6. /
 7. Sekten som blir motsagd

”Ty den här sekten blir motsagd överallt, det vet vi.” Apg. 28:22

Bibelcitaten är utskrivna enligt Svenska Bibelsällskapets varsamma språkliga revision av 1917 års översättning (Gamla testamentet) och Svenska Folkbibeln (Nya testamentet).

Använda förkortningar:

SKB = Svenska Kyrkans bekännelseskrifter
SGK = Martin Luther: Stora Galaterbrevskommentaren

Innehåll:

 1. Förord
 2. Människotankar – och Guds tankar
 3. Bekännelse och gemenskap
 4. Sauls offer – och vårt
 5. Riket som kommit i strid med sig självt (html-format, ny flik)

Vi se överallt oroligheter, förföljelser, sekter och förargelse. Om vi därför inte stålsatte våra sinnen med detta tröstens ord från Paulus och andra liknande, och om vi inte hade en säker insikt i artikeln om rättfärdiggörelsen, skulle vi icke kunna uthärda Satans våld och list. …

”Saliga ären I, när människorna för min skull smäda och förfölja eder och sanningslöst säga allt ont om eder.” – Kyrkan tillåter icke, att denna glädje tas ifrån henne. Därför skulle jag icke gärna vilja, att påve, biskopar, furstar och svärmeandar vore överens med oss. Sådan endräkt skulle nämligen vara ett säkert tecken på att vi förlorat den rätta läran. Kort sagt, kyrkan måste lida förföljelse, när hon lär evangeliet rent.

(Luther i Stora Galaterbrevskommentaren, s 428, 476)


Utgiven av Ola Österbacka 1998. ISBN 951-98022-0-7