Hugo Skott in memoriam

Vasabladet berättar idag (4.4.2018) om att förre folkhögskolrektorn och bankdirektören Hugo Skott avlidit. Det föranleder mig att berätta några minnen av honom från mina år som folkhögskolrektor. Hugo Skott blev direktör för Vasa Sparbank år 1975 och fortsatte så till 1990. Vi hade ofta behov att uppsöka bankdirektören för att förhandla om våra lån från… Fortsätt läsa Hugo Skott in memoriam

Korset i centrum!

På Marie bebådelsedag var jag kallad att hålla festtalet på 90-årsjubileet som firades samtidigt som elevförbundet höll sin årsfest. Jag anknöt till Margite Lindéns inledningstal där hon påminde om hur det var när skolan grundades. Skolans första verksamhetsår inleddes den 1 november 1926 i Dagsmarks bönehus. Det var ovanligt många med på festen denna gång.… Fortsätt läsa Korset i centrum!

EFÖ brevskola

Det finns ett område av min verksamhet som rektor som jag inte har berört. Jag hade inte tänkt att det skulle bli en så här lång paus. Nu, strax inför den officiella 90-årsfirningen (26.3.2017) ska jag försöka fylla igen en lucka. När den intensiva byggnadsperioden under 1980-talet gick mot sitt slut insåg jag att jag… Fortsätt läsa EFÖ brevskola

90 år – och för 40 år sedan

Evangeliska folkhögskolan i Svenska Finland fyller 90 år. Det uppmärksammas bland annat genom ett musikcafé. Den 1 november 1926 inledde skolan sitt första verksamhetsår i Dagsmarks bönehus, i nuvarande Kristinestad. Skolan tillkom för att ge möjlighet åt ungdomar från hem inom den evangeliska rörelsen att fortsätta studier efter folkskolan, men dess uppgift var också –… Fortsätt läsa 90 år – och för 40 år sedan

Utländska studerande och invandrare

Redan under 1970-talet fick vi då och då utländska studerande. De var till en början gäststuderande, antingen sådana som hade släktingar i nejden eller sådana som sökte utbildning för sin verksamhet i hemlandet. En sådan var Aska från Kisii i Kenya, som en av Bibeltrogna Vänners missionärer hade tagit sig an. Aska var elev på… Fortsätt läsa Utländska studerande och invandrare

Intensiva internetprojekt

När vi etablerade vår datasal sommaren 1992 ville vi självfallet ha möjlighet att kommunicera med omvärlden via Internet. Jag hade själv börjat använda e-post i samband med studier om flerformsundervisning 1989, men World Wide Web var ett ganska okänt begrepp. Vi förhandlade om en Internetanslutning med olika företag och slutligen stannade vi för en 64 kbit/s-lina… Fortsätt läsa Intensiva internetprojekt

Macintosh drar in

Ett par år efter mitt första försök med datakommunikation var det dags att ta steget in i PC-världen. Vi skaffade en PC XT med 5 ¼” diskettstation och en hårdskiva på 20 Mbyte. Till den skaffade vi några program från SPCS, bland annat för ordbehandling, kalkylering och register. Jag hade redan i mitten av 1980-talet, när… Fortsätt läsa Macintosh drar in

Åreresor

När vi på återresan från Norge besökte Hållands folkhögskola i maj 1976 såddes ett frö som några år sedan grodde till en resa med just Hållands folkhögskola och Årefjällen som mål. Det var i början av april 1984. Resan avslutades med en tripp till Trondheim och besök i Rødde folkehøgskole. För en som aldrig tidigare skidat i fjällen,… Fortsätt läsa Åreresor

Norgeresor

Tidigare skrev jag om Leningradresorna som var en tradition i många år. Det finns två andra resmål som jag vill beskriva speciellt, för de gav så starka minnen. Det första är Norgeresorna. Den första av dem ägde rum i maj 1974. Jag minns inte hur vi kom att välja det resmålet, men det var åtskilliga diskussioner… Fortsätt läsa Norgeresor