Något smått som rimmar – ibland

Här finns inga anspråksfulla poem, men kanske något kan vara av intresse. 

Eller till eftertanke.

Och eventuellt till nöje.

Lämna en kommentar