Om webbplatsen

Den här webbplatsen är både en infoplats för min databasutveckling och för litterär produktion av olika typ.

Mitt lilla enmansföretag OF system sköter jag vid sidan av många andra uppgifter och företaget har efter uppnådd pensionsålder trappats ner. Den viktigaste verksamheten är att upprätthålla en server med webbdatabaser, drivna av FileMaker Server: Titus, där jag är värd för några kunders databaser och en rad databaser i Logosmappen. Servern fungerar endast för utbildning och icke-kommersiell verksamhet.

Den litterära produktionen syns främst inom avdelningen Onos Fatizon, men även i Efö-minnen, som förhoppningsvis förstärks inom kort. Min verksamhet i övrigt syns i länkar till Logosmappen och S:t Johannes evangelisk-lutherska församling. Anknytningen till Föreningen Iskmosunden kommer sig av sommarvistelse i Iskmo sedan 1977.

 

Kontakt:
Ola Österbacka
Skolhusgatan 11 A 9
FI-65100 VASA
Tfn +358 50 339 6383
E-post: ola(ersätt med snabel-a)ofsystem.fi

Databaser och levande Ord