Om webbplatsen

Den här webbplatsen är både en infoplats för min databasutveckling och för litterär produktion av olika typ.

Mitt lilla enmansföretag OF system har jag under ett kvartssekel skött vid sidan av många andra uppgifter och företaget har efter uppnådd pensionsålder trappats ner. Därför har databasservern Titus från 2019 övergått till annan upprätthållare.

Den litterära produktionen syns främst inom avdelningen Onos Fatizon, men även i Efö-minnen, som möjligtvis ännu växer i någon mån. Även blogginlägg har kommit till efter hand. Min verksamhet i övrigt syns i länkar till Logosmappen och S:t Johannes evangelisk-lutherska församling. Anknytningen till Föreningen Iskmosunden kommer sig av sommarvistelse i Iskmo sedan 1977.

 

Kontakt:
Ola Österbacka
Skolhusgatan 11 A 9
FI-65100 VASA
Tfn +358 50 339 6383
E-post: ola(ersätt med snabel-a)ofsystem.fi

Databaser och levande Ord