Om webbplatsen

Den här webbplatsen är en infoplats för min litterära produktion av olika slag. F:ma OF system upphör 31.12.2019 men viss information kommer att kvarstå en tid. Databasservern Titus har från 2019 övergått till C-J Data.

Den litterära produktionen syns främst inom avdelningen Onos Fatizon, men även i Efö-minnen. Även blogginlägg har kommit till efter hand. Min verksamhet i övrigt syns i länkar till Logosmappen och S:t Johannes evangelisk-lutherska församling. Anknytningen till Föreningen Iskmosunden kommer sig av sommarvistelse i Iskmo sedan 1977.

 

Kontakt:
Ola Österbacka
Skolhusgatan 11 A 9
FI-65100 VASA
Tfn +358 50 339 6383
E-post: ola(ersätt med snabel-a)ofsystem.fi

En talande åsna