90 år – och för 40 år sedan

Evangeliska folkhögskolan i Svenska Finland fyller 90 år. Det uppmärksammas bland annat genom ett musikcafé. Den 1 november 1926 inledde skolan sitt första verksamhetsår i Dagsmarks bönehus, i nuvarande Kristinestad. Skolan tillkom för att ge möjlighet åt ungdomar från hem inom den evangeliska rörelsen att fortsätta studier efter folkskolan, men dess uppgift var också –… Fortsätt läsa 90 år – och för 40 år sedan