Korset i centrum!

Den stora elevförbundskören på 90-årsjubileet 26.3.2017. Dirigent: Niklas Lindvik.

På Marie bebådelsedag var jag kallad att hålla festtalet på 90-årsjubileet som firades samtidigt som elevförbundet höll sin årsfest. Jag anknöt till Margite Lindéns inledningstal där hon påminde om hur det var när skolan grundades. Skolans första verksamhetsår inleddes den 1 november 1926 i Dagsmarks bönehus.

Det var ovanligt många med på festen denna gång. Säkert påverkade det kommande ombyggnadsarbetet och att den nuvarande festsalen om något år ska rivas. Att det var 90-årsjubileum gjorde också sitt till att många upplevde stark nostalgi över tiderna som farit. Mycket är numera annorlunda, men skolans märke med korset i centrum finns fortfarande kvar. Det var också det som var tyngdpunkten i mitt tal: hur än nya tider kommer och allt ändras, så får detta inte ändras: Kristi kors ska vara i centrum.

Den stora elevförbundskören fullföljde också sin gamla tradition att i slutet av festen sjunga de två lystringssångerna: Det betyder föga och Och jag såg en ny himmel. ”Alla tårar skall han torka bort.”

Eftersom jag är van vid att spela in mina predikningar och lägga ut dem på webben spelade jag också in mitt tal med min iPhone.

1 kommentar

  1. Fint att lyssna till, tack Ola!
    Många fina minnen fyller mig medan tankarna går genom de år jag har fått besöka skolan i olika sammanhang.
    Gud välsigne skolan, alla lärare och elever! Gud välsigne kristendomens framtid i vårt land. Många ber i likhet med svinherdarna, efter att de besatta blivit lösta av Jesu Ord: gå bort från vårt område.
    Vår bön är den motsatta: bli kvar hos oss, Jesus! Ty det lider mot aftonen.
    Lycka till! Henrik Perret

Lämna en kommentar