Estland för 25 år sedan

För 25 år sedan, den 20 augusti 1991, förklarade sig Estland vara en självständig republik. Det här skedde mitt i den kupp som ägde rum i Moskva och som ledde till att Sovetunionen föll samman. Boris Jeltsin steg upp på en stridsvagn mitt i Moskva och blev en symbol för det nya Ryssland.

Bara några dagar tidigare hade Finlands folkhögskolförening till lärarfortbildningsdagarna i Karis inbjudit ett politiskt aktivt par från universitetet i Tartu (Dorpat) att föreläsa om den brydsamma situationen i Estland: Marju Lauristin, dotter till Johannes Lauristin som var ledare för anslutningen till Sovjetunionen 1940 och hans hustru Olga som också var en aktiv kommunistpolitiker, och hennes man Peeter Vihalemm.

Eftersom jag själv var mitt uppe i aktiva kontakter för att försöka få inresetillstånd för fem frielever upplevde jag föredragen oerhört intensivt. Jag skrev ett referat som jag den 19 augusti sände till Vasabladet. Det var samma dag som revolutionsförsöket inleddes i Moskva och artikeln lämnades opublicerad. Men den 27 augusti 2016 har den publicerats över en hel sida i Vasabladet. Jag har också publicerat den i min serie tidningsartiklar och den kan läsas här.

Hur det gick med frieleverna har jag skrivit om i ett annat blogginlägg.

Vi tackar Gud för att han hörde våra och många andras böner för Estland. Låt oss fortsätta att be för våra länder som är under ett starkt hot, när man betraktar dem ur ett bibliskt perspektiv för den yttersta tiden. ”O land, land, land, hör HERRENS ord.”

Andra blogginlägg med Efö-minnen

Lämna en kommentar