90 år – och för 40 år sedan

Evangeliska folkhögskolan i Svenska Finland fyller 90 år. Det uppmärksammas bland annat genom ett musikcafé.

Den 1 november 1926 inledde skolan sitt första verksamhetsår i Dagsmarks bönehus, i nuvarande Kristinestad. Skolan tillkom för att ge möjlighet åt ungdomar från hem inom den evangeliska rörelsen att fortsätta studier efter folkskolan, men dess uppgift var också – och kanske främst av allt – att ge dem en förstärkning av sin kristna tro.

26_dagsmark_bonehus
Dagsmarks bönehus (från ett vykort).

Skolan vandrade efter två år vidare till Jeppo, först två år i bönehuset och sedan flera år på Keppo gård, tills den under kriget flyttade till sin nuvarande plats i Vasa. Efter kriget grundades systerskolan Evangeliska folkhögskolan i Södra Finland, med hemort Hangö. Numera är dessa skolor åter en skola, med verksamhet på två orter, och har återtagit det ursprungliga namnet.

Att skolstarten under de första åren skedde så sent som i november berodde på att de flesta elever rekryterades från jordbrukarhem, och höstarbetena behövde vara klara innan man kunde avstå från arbetskraften. Läsåret avslutades i slutet av april eller början av maj, och pågick alltså ett halvår, eller 24 veckor. Skolans första rektor Johannes Sjöblad var under det andra halvåret resepredikant i Evangeliföreningen, med uppgift att samtidigt värva elever till skolan, och lärarna anställdes bara för ett halvår i taget.

För 40 år sedan firade vi skolans 50-årsjubileum. Först med en ”minnenas kväll” lördag 30.10. En jubileumskör, sammansatt av före detta elever i skolan, hade övat i förväg och sjöng, likaså skolans elevkörer. På söndag 31.10 var det högmässa, jubileumsfest och middag för inbjudna. Och givetvis uppvaktning från skolmyndigheter och olika organisationer. Sedan hölls ännu en fest följande fredag i Dagsmarks bönehus, där skolan började sin verksamhet.

76jub_elevkor_instr
Strängbandssång som leddes av Adéle Swenn på ”Minnenas kväll”. Violinisten till vänster är timlärare Reijo Korhonen och vid pianot sitter Göran Stenlund.

Programplaneringen för festen utgjorde en viss prövning, där jag var undfallen på ett sätt som jag senare ångrade. Direktionen ville att vi skulle kalla biskop John Vikström till festtalare. Hans herdabrev ”Tro i kris” hade under några år nagelfarits under bibelseminarier på skolan, eftersom han förde ut bibelkritik från akademin till församlingarna. Jag tyckte därför att han inte borde engageras på skolans stora fest. Det blev en kompromiss: biskopen framförde stiftets hälsning, men festtalet hölls av direktionens tidigare ordförande, prosten Håkan Bäck, som också representerade den släkt som tog initiativ till skolan i tiden.

Vi gav ut en jubileumsbok till 50-årsjubileet, ”Men, Herre Jesus, lär du mig”. Titeln hämtades från den sångvers som alltid utgjorde slutsång på aftonandakterna på den tiden. Historiken skrevs av Åke Lillas och undertecknad hade som uppgift att beskriva undervisningens utveckling genom åren. Johannes Kronlund, Sjöblads efterträdare och min företrädare som ordinarie rektor, sammanställde ett elevregister som genom åren har blivit flitigt anlitat.

Jag kommer ihåg sommaren 1976 på ett speciellt sätt. Under sköna sommardagar satt jag på gården med ett antal dammiga mappar runt mig och tog fram material för historiken, samtidigt som jag höll ett öga på vår då ettårige son i sandlådan.

Jubileumskören var en högklassig kör och ackompanjerades av skickliga instrumentalister, antingen lärare eller före detta elever. Adéle Swenn ledde strängbandssång och Fride Häggblom den blandade kören. Kören samlades i januari för att spela in en LP-skiva, ”Det är fullkomnat”.

Det är fullkomnat – jubileumsskivan som spelades in i början av 1977.
Det är fullkomnat – jubileumsskivan som spelades in i början av 1977.

4 kommentarer

  1. Hej

    Finns det någon förteckning på namn på personer som finns där? Tycker mig igenkänna min morfar om jag inte tar alldeles fel.

    Hälsn. Halvar

    1. Tyvärr känner jag inte till någon namnlista. Bilden är från inskriptionen. Framme rektorsparet Johannes och Hanna Sjöblad, till vänster om Johannes borde det vara Arne Wistbacka och troligen några av Evangeliföreningens predikanter. Högst uppe tror jag mig se initiativtagarna, paret Ellen och J. Im. Bäck.

Lämna en kommentar