Kategorier
Efö-minnen

90 år – och för 40 år sedan

Evangeliska folkhögskolan i Svenska Finland fyller 90 år. Det uppmärksammas bland annat genom ett musikcafé. Den 1 november 1926 inledde skolan sitt första verksamhetsår i Dagsmarks bönehus, i nuvarande Kristinestad. Skolan tillkom för att ge möjlighet åt ungdomar från hem inom den evangeliska rörelsen att fortsätta studier efter folkskolan, men dess uppgift var också – […]