Julhälsning 2022

Till Honom som kom
som barn till oss
den första julen.

Som vintern täckt in knoppar i is
fick du möta mörker och köld
och människors hat.
Många som du skulle frälsa
vände sig bort från dig.
Men åt alla som tog emot dig
gav du rätten att bli Guds barn.
(Efter Joh 1:11–12)

Den späda rosen fina
som doftar salighet
i mörkret skall den skina,
besegra dunkelhet.
Sann Gud och mänska sann,
oss arma mänskor frälsa
från synd och död han kan
(Psb 21)

Familjen Österbacka tillönskar alla en fröjdefull julhögtid och ett välsignat nytt år!

Eftersom fjolårets videohälsning passar bra också i år ges den i repris: Videohälsning 2021
Se även julhälsning till S:t Johannes ev-luth församling.