God Jul 2018!

Du strålande Betlehemsstjärna
som ledde de vise en gång,
ditt ljus vill jag följa så gärna
och lyssna till änglarnas sång
om barnet i Betlehemskrubban.

Det barnet min Frälsare blivit,
pris vare Guds salighetsråd!
Sin enfödde Son han oss givit,
att vi skulle frälsas av nåd.
Så må vi då fröjdas och sjunga!

Guds heliga ord, må det vara
den stjärna som leder min gång,
tills jag för Guds ansikte klara
får höja min jublande sång
om barnet i Betlehemskrubban.

(Lina Sandell)

En längre julbetraktelse finns här.

Lämna en kommentar