Julhälsning 2020

God jul

Snart får vi åter läsa och höra det kära julevangeliet: ”I dag har en Frälsare fötts åt er i David stad. Han är Messias, Herren.

Han som föddes är Messias – den Smorde. Han smordes till präst för att offra sig själv för världens synder. Han smordes till kung för att regera med sina nådemedel. Han smordes till profet för att genom sina apostlar föra nådens budskap ut i världen, också till oss.

Han är också HERREN, Han som skapat universum, Gud själv, men som nu läggs på hö och strå som den ringaste bland människor.

Honom bereder vi oss nu att hälsa välkommen. En välsignad och fridfull julhelg, med ljus mitt i en mörk och bedrövlig tid!