Bibelskolan (2)

(Fortsättning från del 1) För ledningen av bibelskolan behövde vi en ny lärare med teologisk utbildning. Denne skulle också sköta planeringsuppgifter och administration. För att markera bibelskolans unika status införde vi tjänstebenämningen studierektor. Det blev dock svårt att hitta någon studierektor, och tjänsten tillträddes först från 1982 genom Boris Sandberg. Han följdes följande år av… Fortsätt läsa Bibelskolan (2)