FileMaker

 

Kort firmahistoria
F:ma OF system
grundades av Ola Österbacka 1994. Han har erfarenhet av arbete med FileMaker sedan 1990, med början från FileMaker Pro 1. Från 1994 blev han medlem av Claris Solution Alliance, som senare omformades till FileMaker Business Alliance. Medlemskapet avslutades 28.2.2018 av åldersskäl.

OF system har utvecklat en lång rad specialtillämpningar, i första hand för ideella organisationer och skolor. Den mest omfattande gjordes för adoptions- och fadderorganisationen Interpedia från år 1997. På 00-talet utformades en databas för Hoppets Stjärnas administration. Många vuxenläroanstalter, både folkhögskolor och arbetar- och medborgarinstitut, har använt KursLänken, som påbörjades under Österbackas tid som rektor vid Evangeliska folkhögskolan i Österbotten. Ett flertal kristna organisationer använder administrationssystem för kunder och prenumerationer. Ett antal databaser med kristet innehåll erbjuds inom ramen för Logosmappen för gratis användning till församlingar, teologer och andra intresserade.

Läs även blogginlägg om FileMaker-nytt och Titus-hosting!

NYHET: En pdf-presentation av rapport om företagsanpassade FileMaker-appar.

Lyhyt historia
T:mi OF system perustettiin v. 1994. Ola Österbacka alkoi tutustua FileMakeriin vuodesta 1990 rakentaen silloin kurssitietokannan Vaasan evankelisen kansanopiston tarpeisiin. Hänet hyväksyttiin v. 1994 Claris Solution Alliancen jäseneksi, sittemmin FileMaker Business Solution. Tämä jäsenyys lopetettiin 28.2.2018.

Short history
In 1990 Ola Österbacka began to develop a course solution in the school where he worked as headmaster. In 1994 the small business OF system was founded. The same year Österbacka was accepted as member of Claris Solution Alliance, later FileMaker Business Alliance. This membership was finished 28.2.2018.

NEWState of the Custom App Report (pdf)

Databaser och levande Ord