OF system – FileMaker

Den 13.11.2019 upphörde firmans verksamhet och firmanamnet och FO-numret gäller inte längre. Information här nedan gäller endast historia.

FileMaker-hostingservice

Kort firmahistoria
F:ma OF system
grundades av Ola Österbacka 1994. Han har erfarenhet av arbete med FileMaker sedan 1990, med början från FileMaker Pro 1. Från 1994 blev han medlem av Claris Solution Alliance, som senare omformades till FileMaker Business Alliance. Medlemskapet avslutades 28.2.2018 av åldersskäl.

OF system har utvecklat en lång rad specialtillämpningar, i första hand för ideella organisationer och skolor. Den mest omfattande gjordes för adoptions- och fadderorganisationen Interpedia från år 1997. På 00-talet utformades en databas för Hoppets Stjärnas administration. Många vuxenläroanstalter, både folkhögskolor och arbetar- och medborgarinstitut, har använt KursLänken, som påbörjades under Österbackas tid som rektor vid Evangeliska folkhögskolan i Österbotten. Ett flertal kristna organisationer använder administrationssystem för kunder och prenumerationer. Ett antal databaser med kristet innehåll erbjuds inom ramen för Logosmappen för gratis användning till församlingar, teologer och andra intresserade.

Lyhyt historia
T:mi OF system perustettiin v. 1994. Ola Österbacka alkoi tutustua FileMakeriin vuodesta 1990 rakentaen silloin kurssitietokannan Vaasan evankelisen kansanopiston tarpeisiin. Hänet hyväksyttiin v. 1994 Claris Solution Alliancen jäseneksi, sittemmin FileMaker Business Solution. Tämä jäsenyys lopetettiin 28.2.2018. T:mi OF system on lopetettu (13.11.2019).