OF system upphör

En epok är förbi. F:ma OF system som jag grundade 1994 kommer att upphöra vid årsskiftet av åldersskäl. Jag har idag sänt anmälan om nedläggning till PRS.

Webbplatsen https://www.ofsystem.fi kommer att bli kvar på obestämd tid. Uppgifterna om firmaverksamheten kommer att tas bort eller ändras, medan den privata delen och Onos Fatizon, som omfattar litterär produktion, tal och samtal om kyrka och samhälle finns kvar.

Huvudsyftet med firman var att administrera produktutveckling och försäljning av databastillämpningar med FileMaker Pro. Jag blev vid den tiden medlem av Claris Solutions Alliance, sedermera FileMaker Business Alliance, men där avslutade jag mitt medlemskap redan för ett par år sedan. Under årens lopp har jag haft förmånen att samarbeta med många ideella organisationer och skolor, inte minst min forna arbetsgivare Evangeliska folkhögskolan. Jag är oerhört tacksam för allt som detta samarbete har gett mig.

Den FileMaker-server som jag upprättade i anslutning till kundsupporten, och som också har fått tjäna Logosmappens databaser, överlät jag från början av detta år till C-J Data, som vänligen accepterat min önskan att de kristna databaserna skulle få bli kvar till förfogande för potentiella användare.

Vasa, den 11 november 2019
Ola Österbacka

Lämna en kommentar