Titus

Databashotell med FileMaker 16

In English
Suomeksi

Titus-tjänsterna kommer 1.1.2019 att övergå till F:ma C-J Data / Clas-Johan Karlsson.

Titus är en tjänst för utbildning och s.k. non profit-organisationer, dvs. föreningar och organisationer som inte verkar i vinstsyfte. Den använder FileMaker Server 16.  För anslutning med FileMaker Pro (version 14 och nyare) eller FileMaker Go 16 anger du värden titus.ofsystem.fi.

GDPR-notering: De databaser som Titus är värd för skyddas med SSL-kryptering och användarnas lösenord. Endast de öppna databaserna är synliga utåt. Data i kunddatabaser är inte tillgängliga för andra än kunder. Backup tas på sekundär hårdskiva och till molntjänst (iCloud).

Databaser öppna för gäster
(Logga in som gäst)

Gezelius – databas med kommentarer från Gezeliernas bibelverk. Anvisningar för Gezelius-databasen som pdf.
ORATIO – inspelningar från S:t Johannes ev-luth församling och LBK Sverige och Norge
OUS – inspelningar med kristen undervisning från olika lutherska organisationer
Biblicum – inspelningar från Stiftelsen Biblicum
Kyrktexter – sök texter för gudstjänster.

Sång- och musikdatabas – Juhani Martikainens arrangemang för kör i olika sammansättningar
GS-arkiv – Logos och Lappträsk hembygdsförenings gemensamma databas över Gottfrid Siréns arkiv och bibliotek
Medlemsansökan Föreningen Iskmosunden
Trosfrågan

/jbox]

Ovannämnda databaser är öppna för gäster via Web Direct och FileMaker Go för iPad och iPhone, samt med FileMaker Pro (version 13 och nyare). De sponsras av OF system. Feedback mottas gärna för att de ska kunna utvecklas vidare. FileMaker Go kan gratis laddas ner från App Store.

Hostingen sköts i samarbete med Multitronic.

Kunder som upprätthåller databaser på Titus just nu:

För att öppna en databas på Titus i en webbläsare (Web Direct) används länken (obs. ändrat i FMS 16):<https://titus.ofsystem.fi/fmi/webd/[databasnamn]>. För att lägga en länk på en sida som du vill återvända till när databasen avslutas används
https://titus.ofsystem.fi/fmi/webd/[databasnamn]?homeurl=[webbsidans adress].
(Använd Explorer, Safari eller Chrome för bästa resultat.) Med FileMaker Go används servern titus.ofsystem.fi.

2 reaktioner på ”Titus”

Kommentarer inaktiverade.

Databaser och levande Ord