En dag i tacksamhet

Bokrelease för min bok Maijasdotter hölls i liten skala lördagen den 26 september 2020 i Kortjärvi byagård. Liten skala med tanke på omständigheterna i dessa tider. Men dock med familj, syskon, många kusiner, några grannar och ett par släktforskare med. En dag i stor tacksamhet och förundran över Alinas väg till Österbacka. Och den välsignelse som följde hennes familj, även om tragiska inslag också fanns med.

Ett varmt tack till alla, särskilt mina syskon som med äkta hälfter tog ansvar för det praktiska, och för uppvaktningen.

Lördagen den 3 oktober finns jag i Akademiska Bokhandeln Gros i Vasa kl 12–14 med en kort presentation kl 13.