God Jul 2016!

Vänner, släktingar och kunder tillönskas en Välsignad Julhögtid och ett Gott (Bättre) Nytt År 2017!

julkort16

Versen på julkortet är från Lina Sandells sång Julen nu åter är inne. Det är vår bön att alla leds till den kära krubban där vi finner Jesus, att han ska vara allas väg och att hans ljus ska lysa oss i denna mörka tid. Läs en betraktelse om vad vi väntar oss av detta spädbarn i krubban i denna oroliga tid, och här en annan julbetraktelse som handlar om detta ljus (skriven i fjol).

Lämna en kommentar