Några foton

Den här gången tittar vi på några fotografier från början av 1970-talet. (Uppdaterat)

Först i ordningen är ”skolfamiljen”, så som vi brukade ställa upp framför skolas märke i festsalen. Bilden är tagen tidig höst 1971. Den hösten ryckte jag in i det militära, ett kvarter från skolan, där Vaasan Rannikkopatteristo höll till på den tiden.

skolfamiljen_h71Skolans husmor Ebba Krook skulle alltid sitta i mitten tillsammans med rektorn. Sedan satt lärarna på ömse sidor. Från vänster slöjdlärare och gårdskarl Erik Kullman, handarbets- och sånglärare Adéle Swenn och lärarparet Åke och Ann-Lis Lillas. Till höger sitter Alfhild Sandås och sedan tre timlärare: Fride Häggblom, som det året började som ansvarig för den nystartade musiklinjen, vårdämnenas lärare Benita Hagberg och handarbetsläraren Gunnevi Weckström. Skolans övriga personal står vid sidan. Längst till höger kanslist-vaktmästare Ruben Fransholm.

Sedan tar vi en smått pinsam bild … Det var tradition att skolan skulle ha ett Luciatåg och gå runt i internaten långt innan det dagades den 13 december. Husmor, assisterad av köksan Ulla-Maj Storsjö, var primus motor. Hon lyckades övertala Åke och mig att ställa upp som stjärngossar. Lucia var Marianne Rönnqvist.

lucia70

När vi företog våra utfärdsresor runt om i bygderna skulle flickorna klä sig i folkdräkter.  Sångläraren Adéle brukade efter ett körsångsinslag presentera flickornas hemorter med respektive folkdräkt i den ordning de gick ner. Pojkarna hade inga folkdräkter, så  de fick komma ner tillsammans.

storakoren_folkdrakter

Bilden är från 1971–72. Adéle Swenn dirigerar. Från samma år är också nästa bild, som är tagen under skolans märke i festsalen. Fotografierna togs av Åke Lillas.

folkdrakter_under_market

Sedan tittar vi på en bild från lärarnas kaffebord i ”hemköket”.  Från vänster husmor Ebba, Åke, Adéle, Erik och Ann-Lis, samt undertecknad stående till höger.

lararna

Slutligen vill jag uppmärksamma tre trotjänare, som uppvaktades med Finlands Folkhögskolförenings förtjänsttecken vid avslutningsfesten den 16 maj 1975.

tre_trotjanare

Erik Kullman och Ebba Krook avgick med pension efter 24 respektive 33 års trogen tjänst och lämnade djupa hål i skolans liv. Erik fortsatte som timlärare i slöjd några år. Till höger skolans tidigare rektor Johannes Kronlund, som lämnat skolan 1968, men som uppvaktades med förtjänsttecken för 28 års tjänst, av vilka 16 år som rektor.

Lämna en kommentar