I begynnelsen var Ordet

 
 

Föreningen Logos i Österbotten rf upphörde med sin verksamhet den 25 januari 2017 då konkursanmälan inlämnades till Österbottens tingsrätt. Den direkta orsaken var att ekonomiska förutsättningar saknades att klara de krav som ställdes från Bostads Ab Vasa Skolhusgatan 13. De sidor som finns på denna adress är sparade av historiska skäl men är inte aktuella.


Föreningen grundades år 2001 för att medverka till att Guds ord sprids, i första hand via Internet, i en tid när förkunnelsen av synd och nåd blir allt sällsyntare. Under de första åren ordnade Föreningen gudstjänster och andra samlingar.

Verksamhetslokalen Biblion, som anskaffades hösten 2007, erbjuder Föreningen att hyras för evangelisk-luthersk gudstjänstverksamhet eller annan verksamhet som inte strider mot utrymmets helgd. Den unika kyrksalen, tidigare frimurarlokal, renoverades och togs i bruk 2008.

Under 2012 har värme- och ventilationssystemet förnyats och nya toalettutrymmen iordningställts.

Logosmappen och Folkbibeln Online är Föreningens äldsta verksamhetsformer.

Föreningen Logos i Österbotten

Bilderna är från Föreningens verksamhetslokal Biblion på Biblioteksgatan 5 i Vasa.