Tjänare i det tysta

Under rubriken ”Guds man på nätet” slog Vasabladet upp Klas-Erik Isakssons tystlåtna insats på första sidan den 1 december 1999, dagen efter att hela Svenska folkbibeln lanserats som en sökfunktion. Underrubriken var något missvisande: ”Replotbo knackade in Gamla testamentet på Internet”. Texten ger nämligen en exaktare framställning: ”Med hjälp av sin något ålderdomliga, men välfungerande Macintosh, har han dag ut och dag in suttit och bearbetat en råtexten till Gamla testamentet, sett till att verser, kapitel och fotnoter hamnat på rätt ställe.”

Reportage i Vasabladet 1.12.1999

Reportaget fortsätter:

”Jag är ju inte så van att hantera datorer, säger han och konstaterar att det tar sin tid att skriva ner texten. Fast är man bara tillräckligt intresserad så går det nog, även om jag ibland gör en del missar, tvingas radera allt och göra om det.

Klas-Erik Isaksson hade aldrig tidigare arbetat framför en dator när Ola Österbacka från Evangeliska folkhögskolan för några år sedan berättade om en datakurs. Klas-Erik Isaksson och hans fru beslöt att delta i grundkursen och på den vägen är det.
– Jag blev också intresserad av deras arbete med att sätta ut skrifter på Internet och Ola konstaterade att jag kunde göra en hel del jobb hemifrån om jag bara hade en egen dator
– Så vi fick ärva sonens gamla skärm och köpte begagnad hårdskiva, säger Klas-Erik Isaksson.
Han konstaterar också att lite modernare utrustning inte skulle skada. Hans dokument blir nämligen så stora att de inte ryms på diskett, utan med jämna mellanrum tvingas Klas-Erik Isaksson ta hela datorn under armen, föra den till folkhögskolan och där koppla ihop den med andra datorer och kopiera över dokumenten.

Det är alltså i Evangeliska folkhögskolans regi som Klas-Erik Isaksson jobbar. Skolan har en egen ”Bibeln till Internet”-grupp som står för själva överförandet till Internet och sköter de mer invecklade webbfunktionerna.
Sedan ett halvår har Nya testamentet ur Svenska folkbibeln funnits på nätet och nu är hela bibeln alltså komplett. Hemsidan fungerar med en sökmotor som gör det enkelt att hitta ett visst ställe, eller en viss vers.
Så småningom ska det också bli möjligt att söka på en viss rubrik.
Vad följande projekt blir vet Klas-Erik Isaksson inte än. Först ska i alla fall hela Bibeln bli klar.
– Ännu återstår det mycket jobb, bland annat med att sätta in alla mellanrubriker.”

På första sidan noteras:

”Fast han är van. Under åren 1997 och 1998 var det också han som såg till att de lutherska bekännelseskrifterna kom ut på nätet. Och den gången hade han inte tillgång till några råtexter, utan skrev ner den 700-sidiga boken på egen hand.”

Så långt Sonja Finholms text i Vasabladet. Arbetet med bekännelseskrifterna var nog ett enastående arbete. Då hade vi inte tillgång till optiska teckentolkningsprogram av tillräcklig kvalitet. Så pekfingrarna fick nog jobba, och tålamodet var beundransvärt. Den grupp som omtalas skötte om att texterna kodades till lagom långa avsnitt, med tanke på den tidens långsamma nätuppkopplingar. Evangeliska folkhögskolan hade en egen Internet-server och tillgång till en modemlinje med 64 kbits hastighet.

Några år senare hade nätet blivit effektivare och de många textavsnitten sammanslogs till större helheter. Ralf Sandberg stod för det jobbet. Åter i dag skulle en revision behövas.

Vbl 1.12.2022, från sida 3.