Bokmässan i Helsingfors – Helsingin kirjamessut

Liisa Kovero esittää Maijantytär-kirjan messuvieraille.

Vid bokmässan i Helsingfors fick OF system – egenutgivare av den finska översättningen Maijantytär – möjlighet att vara med på ett hörn i Luther-Divaris monter på antikvariatens område. Det var en plats i yttre hörnet av området och inte så livligt besökt som de mera centrala montrarna, men det var ändå många besökare som stannade till där. Författaren Ola Österbacka var med på fredag och lördag 27–28 oktober och dessutom var översättaren Liisa Kovero var med på lördagen.

Författaren använde sig också att tillfället att knyta värdefulla kontakter med finska förlag.

Helsingin kirjamessuilla OF system sai mahdollisuuden osallistua ja esitellä Maijantytär-kirjan Luther-Divarin osastolla, joka oli antikvariaattien nurkassa. Kirjailija Ola Österbacka oli mukana perjantaina ja lauantaina 27–28.10 ja suomentaja Liisa Kovero oli mukana lauantaina.