God Jul 2017!

Släkt, vänner och kunder
tillönskas en välsignad helg och ett gott nytt år!

Julgranen, prydd med banderoll (Fri – Vapaa) Finlands 100-åriga självständighet till ära, finns invid Trefaldighetskyrkan i Vasa.

1 kommentar

Lämna en kommentar