Kyrktexter har ny version (beta)

Databasen Kyrktexter har fått en ny version 2, som nu finns i en betaversion för testning.

Kyrktexter är ett hjälpmedel för gudstjänstplanerare och är tillsvidare anpassad för S:t Johannes ev-luth församling och Lutherska bekännelsekyrkan. Det finns även en planerad funktion för den nya handboken (2000) i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, men den har ännu inte öppnats för gäster.

Kyrktexter kan nås med webbläsare (gäster och registrerade användare), FileMaker Pro eller Pro Advanced (från v 12) och FileMaker Go för iPad (version 14 rekommenderas). För de sistnämnda är databasvärden titus.ofsystem.fi.

Gäster kan ansluta för att välja en helgdag och läsa/kopiera texterna för dagen, samt böner. Registrerade användare kan, förutom att underhålla databasen,  göra noteringar om händelser, psalmer och diverse statistik.

Lämna en kommentar