God Jul!

Till alla vänner, släktingar och kunder önskas en välsignad julhelg och ett gott nytt år.

En julbetraktelse finns här.

Versen på julkortet är från Sionsharpan 12 med Juhani Martikainens text. Hela vers 2 lyder:

Otroligt, men dock verkligt:
Vår Gud har kommit ner
ifrån sin höga himmel
och själv sig åt oss ger!
I Sonen han oss skänker
sin kärlek och sin nåd.
Hans namn är Fridens furste
och Underbar i Råd.

Julkort 2015

Lämna en kommentar