Kortkursminnen i bilder

Från början av 1970-talet blev det möjligt att hålla femdagars kurser med statsbidrag. Den allra första kursen var en bibelkurs, som hölls den 14–18 december 1970. En lång tradition inleddes i juni 1971, då den första sång- och musikkursen hölls. Den blev mycket viktig för den evangeliska verksamheten, för den blev den nystartade ungdomskörens ”plantskola”.

Ett problem var att endast 16 år fyllda deltagare fick räknas med som egentliga deltagare. Kursen samlade som mest upp till 170 deltagare, av vilka bara ett tjugotal kunde räknas till godo för statsbidrag.

Sommaren 1976 hade sång- och musikkursen 29 deltagare som fyllt 16 år och dessutom 146 yngre deltagare. Den här bilden är från den högtidliga avslutningen då musikanterna spelade och sjöng inför föräldrar och vänner.
Sommaren 1976 hade sång- och musikkursen 29 deltagare som fyllt 16 år och dessutom 146 yngre deltagare. Den här bilden är från den högtidliga avslutningen då musikanterna spelade och sjöng inför föräldrar och vänner.

Under musikkursen genljöd alla tänkbara utrymmen i skolan av mer eller mindre välljudande violiner, blåsinstrument och gitarrer.

En av eldsjälarna under musikkurserna var Jeppoläraren Ole Nordström. Här drillar han unga klarinettister.
En av eldsjälarna under musikkurserna var Jeppoläraren Ole Nordström. Här drillar han unga klarinettister.

Från 1973 inleddes traditionen med lägerskriftskola, som är en verksamhetsform som fortfarande pågår. De första åren leddes skriftskolan av Ingmar Skata, kyrkoherde i Petalax som också under många år var ordförande i direktionen. Det var främst skolans lärare som skötte både undervisning och fritidsprogram under de första åren. Senare kom ”stora syskon” till hjälp, vilket var en skön avlastning för lärarna. Eftersom deltagarna i allmänhet var under 16 år kunde skriftskolan inte räknas som statsbidragskurs.

Bilden är från konfirmation i Brändö kyrka i juni 1975.
Bilden är från konfirmation i Brändö kyrka i juni 1975.

Pensionärskurserna blev i mitten av 1970-talet riktiga höjdpunkter som uppladdning i augusti inför det kommande läsåret. De samlade ofta ett femtiotal deltagare. Många kom tillbaka år efter år. Vi som var med minns med glädje profiler som Hanna och Irma från Helsingfors och Elvira från Närpes.

En höjdpunkt på pensionärskurserna var avslutningsdagens samkväm, när det var körsång och många tänkvärda ord från deltagarna.
En höjdpunkt på pensionärskurserna var avslutningsdagens samkväm, när det var körsång och många tänkvärda ord från deltagarna.

Också andra typer av kortkurser hölls, som bibelkurser, juniorledarkurser vävkurser och hobbykurser. Från 1980 startade bibelskolans verksamhet, men det får vi återkomma till.

En hobbykurs hölls under sportlovet 5-9 mars 1975.
En hobbykurs hölls under sportlovet 5-9 mars 1975.

Lämna en kommentar