Onos fatizon – en talande åsna

Onos fatizon är grekiska. Onos betyder åsna. Onos fatizon betyder en talande åsna.

En åsna brukar anses vara dum. När Jesus red in i Jerusalem på den lilla åsnan, var det ingen nackdel att den var dum. Den kunde inte ana vad som skulle hända i den närmaste framtiden, och på det sättet avråda sin Mästare (se däremot Matt 16:22f). Den var ett redskap för Herren, som hade löst den från sina band. Nu behövde han den i sin tjänst, och den ställde upp utan invändningar.

När Bileam försökte handla emot Guds vilja blev han tillrättavisad av en åsna, som fick förmåga att tala med vanligt mänskligt språk. Måste Gud även i dag ta till åsnor för att föra ut sitt budskap till ett hårdnackat folk?

Se 4 Mos 22:28ff, 2 Petr 2:16, Matt 21:1ff.

En åsnevisa

I byn Betfage i Israels land,
där vilar en åsna med fåle i band.
Så kommer två män och gör åsnorna lös,
för Herren behöver dem nu.
Och snart får vår Mästare fålen om hand.

Kanske nu åsnan, som är mycket ung,
nu börjar fundera: ”Är han kanske kung?
För mänskorna hurrar och ropar i kör.
Tänk, han ville rida på mig!
Vad härligt det är, han känns alls inte tung!”

Tänk dig om åsnan, på väg till Guds stad,
nu anat vad resan skall komma åstad!
Då kanske den strejkat, sin Herre gett råd
att slippa från pina och död.
Men Jesus är med, den är helt lugn och glad.

Ännu i dag behövs åsnorna små,
för mig finns en tjänst i Guds rike också!
Han löst mig från synden och blivit min kung.
Nu vill han få mig att förstå,
att den väg är bäst, som han leder mig på!

En liten, liten åsna,
det vill jag gärna vara,
om Jesus rider mig,
och leder mina steg.