Julmeditation

utifrån 2 Kor 8. (December 1981)

Var finns den största fattigdom
som tänkas kan på jord?
Är det att ensam fira jul,
att lottlös bli vid dukat bord?
Är det att få en enda klapp,
när alla andra har fått två?
Nej, större nöd finns nog än så.

Visst kan ju världen tyckas hård,
om man sig själv blott ser.
Och världen rymmer väldig nöd,
miljoner svälter, våldsdåd sker.
Men störst av allt är nog ändå
den fattigdom som Jesus såg,
när husvill han i krubban låg.

Han, världens skapare och kung,
kom fattig hit till mig.
All världens ondska, min däri,
den tog Guds offerlamm på sig.
Han älskar mig trots synd och brist,
och nu ett saligt byte sker:
mig liv och salighet han ger.

Du som kom fattig till vår jord,
gör denna sak så stor,
att avund, själviskhet och hat
ej längre i mitt hjärta bor!
Ge mod och lust till tjänst för dig,
med Andens kraft mig styrk däri,
att ock min nästa rik må bli!

Lyssna på Britt-Mari & Gun-Helen när de sjunger visan! Den finns inspelad på kassett SLEF-K412. (mp3)