Konferenser

Fria konferenser och föreläsningsdagar med föredrag och inspelningar som inte samlats på annat håll:

 • Dagar kring Bibel och bekännelse i Vasa 24–25.7.1999; huvudtema: Var är den sanna lutherdomen i dag?
  • Predikant Hans Wassermann: Från falskhet till sanning.
   Om att fly falska profeter för sin salighets skull, Upp. 18:4-5.
  • Prof. John F. Brug (WELS): Kyrka och ämbete
  • Pastor Kimmo Närhi (STLK): Luthers frigörelse från den romersk-katolska kyrkan
  • Pastor John Vogt (LBK): Förenade i sanningen för utbredning av evangeliet
  • FM Ola Österbacka: Hur länge skall ni halta på båda sidor? (1 Kung. 18:21) Om församlingsalternativ och förvaltning av nådemedlen i en nödsituation.
  • Teol. dr h.c. Markku Särelä: Vad Kristi aktiva lydnad betyder för vår frälsning
  • Pastor Tom Nyman: Den kristnes kors
 • Raamattu- ja tunnustuspäivät Vaasassa 24–25.1999; yleisaihe: Missä on tosi luterilaisuus tänään?
  • Saarnaaja Hans Wassermann: Irti vääryydestä totuuteen. Ilm.18:4.
  • Prof. John F. Brug (WELS): Kirkko ja virka
  • Pastori Kimmo Närhi (STLK): Lutherin irtautuminen room. kat. kirkosta
  • Pastori John Vogt (LBK): Totuuden yhdistäminä viemään evankeliumia eteenpäin
  • FM Ola Österbacka: Kuinka kauan te onnutte molemmille puolille? (1 Kun.18:21)
  • Teol.tri, h.c. Markku Särelä (STLK): Kristuksen kuuliaisuuden merkitys autuuden asiassa
  • Pastori Tom Nyman (LKS): Kristityn risti