Boken om Kortjärvi – namn

I slutet av 2004 utkom en unik bok: Boken om Kortjärvi. En kurs i byaforskning ordnades under ett par års tid av Medborgarinstitutet i Kronoby under ledning av Folke Österbacka och boken kunde utges med stöd av Svenska Kulturfonden och Kronoby kommun.

I boken finns ca 4000 namn. De allra flesta ingår i Lassas släktbok som getts ut av Verner Lindsjö några årtionden tidigare. Olika släktgrenar presenteras separat efter en gemensam inledning. För den vanliga läsaren, som inte innehar en grundlig kunskap om de olika släkterna, är det svårt att hitta bestämda personer eftersom ett personregister saknas. Det är förståeligt att ett sådant inte kunde göras inom ramen för arbetsgruppens arbete.

Därför har jag, efter att ha fått en tändande gnista att lära mig mera om min egen släkt, gjort en databas över namnen i boken, inemot 4000 personer. I princip finns alla namn med, även sådana som nämns som ingifta släktingar, förutom några bristfälligt utskrivna namn. Personerna kan hittas via angivna sidnummer och också deras släktnummer anges. Personer som förekommer flera gånger (vilket förekommer ganska ofta på grund av relaterade familjer) har om möjligt nämnts bara en gång med flera sidnummer angivna. Det finns en del som ändå räknas upp flera gånger. Särskilt svårt är det att identifiera alla gamla namn med patronymer, Anna Mattsdotter osv.

Jag tar gärna emot alla synpunkter på förbättringar och rättelser av fel. Fel som har gjorts under avskrivningen kan rättas till. Under arbetets gång har jag hittat några fel och brister i boken (jag har dock inte lagt in rättelser om nu levande personer):

  • s 27 En fjärde dotter till Anders Jönsson Lillrank saknas: Margareta gift Byskata.
  • s 27 Nr 1.1.1 heter Lisa Larsdotter Kortjärvi.
  • s 29 Anders Andersson Kortjärvi ska ha nr 1.1.2.3.3.7.
  • s 30 Lovisa Andersdotter Bodbacka f 12.08.1837
  • s 79 Hänvisningen överst bör vara 1.1.2.3.3.8.2.7.1 (s 30).
  • s 164 Erik Göran Lissel bör ha nummer 1.5.4.5.3.
  • s 171 Matts Ruben Mattsson Österbacka f 05.04.1907.

Det finns tre varianter av databasrapporter: (1) namnen i alfabetisk ordning enligt ursprungligt släktnamn, (2) motsvarande enligt nuvarande (och tidigare) släktnamn, och (3) enligt den ordning som de presenteras i boken. Varje utskrift (pdf) omfattar drygt 90 sidor. För att inte i onödan locka sökmotorer att indexera alla de långa namnlistorna väljer jag att innesluta dem bakom lösenord – som ganska naturligt är ”kortjarvi” (obs. inga ä-prickar!).

NYHET (november 2020): Födelseår är insatta där de funnits.

Ett tips: du kan söka i pdf-dokumenten efter vilket fält som helst.