Arkiv: Föreningen Logos

Den 25 januari 2017 ansökte Föreningen Logos i Österbotten rf om konkurs hos Österbottens tingsrätt på grund av bristande likviditet. Ända sedan föreningen hösten 2007 köpte in aktier i Bostads Ab Skolhusgatan 13 i Vasa, berättigande till innehav av lokalen i gårdshuset, sedermera kallad Biblion, hade föreningen försökt få en ändring av bolagsordningen så att det skulle bli överkomliga villkor. Detta hade inför köpet ställts i utsikt av bolagets styrelse, men det motarbetades kraftigt av några aktieägare trots ett enhälligt godkännande av bolagsstämman. En rättsprocess ledde inte till resultat och medlen att fortsätta betala av på anskaffnings- och renoveringskostnaderna tog slut.

När konkursen avslutats i november 2020 har har föreningen upphört. För historieskrivningens skull har den dokumenterade verksamheten överförts till webbplatsen ofsystem.fi/logos/. Dess ingångssida finns här. Arbetet med flyttningen pågår. Den gamla webbplatsen (bristfällig) finns ännu kvar under 2021.