Om kyrklig vigsel av samkönade par

Tankar utifrån en intervju med Trygve Cederberg, Vbl 3.11, HSS-webb 2.11. https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/163293

Citat av Trygve Cederberg:

 1. ”Om en person är homosexuell säger de konservativa att man accepterar människan, men inte homosexualiteten. Men homosexualitet går inte att skilja från en människa, så det är ett väldigt problematiskt argument som kyrkan för.”
 2. ”Det finns två argument att lyfta upp om Bibeln. Ett av dem är att vi måste följa allt som står i Bibeln, men i den står det också att vi ska slå barn med ris när de inte lyder. Och enligt Bibeln får kvinnor inte heller ha på sig smycken av guld eller fina kläder. Det känns som om det är tillåtet i dag.”
 3. ”För det andra kan vi frågasätta vilken slags samkönad relation det är som Bibeln talar om? Det kan handla om makt och utnyttjande i stället för homosexualitet. Vi kan inte tillämpa det här i dagens läge.”
 4. ”Jag har stört mig på att många tolkar Bibeln inkonsekvent. De tycker att det är okej med kvinnliga präster och att man inte agar barn, men homosexualitet går inte. Och dessutom säger de att vi ska följa Bibelns ord i detalj utan att anpassa den, men vi har ju anpassat Bibeln till samhällssynen många gånger.”
  ”Det går inte att säga att Bibelns budskap urvattnas om den anpassas till samhället. Bibeltolkningen har ju tidigare anpassats till samhällets värderingar. Vad är det viktigaste i Bibeln? Det är den gyllene regeln, trosbekännelsen och budorden.”

Det är svårt att bemöta alla de här argumenten utan att skriva många sidor. Jag ska försöka utforma ett kort bemötande punkt för punkt.

 1. Parallellt kunde vi säga: Om en man känner begärelse till en kvinna som inte är hans hustru är det synd enligt Jesu ord. Vi förkastar inte människan på grund av hennes sexualitet även om vi ser begärelsen som synd. 
 2. Det finns inget kategoriskt påbud att slå barn med ris när de inte lyder.
  Petrus skriver (1 Pet 3:3f): ”Er prydnad ska inte vara yttre ting som konstfulla håruppsättningar, påhängda guldsmycken eller fina kläder, utan hjärtats fördolda människa med den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande. Det är mycket dyrbart i Guds ögon.” Det här är inget förbud, utan en förmaning att se till andra värden än de yttre.
   
 3. När Jesus i en fråga om äktenskapet hänvisar till skapelsen (Matt 19) gäller det uttryckligen ”man och kvinna”. Ingenstans i Bibeln talas det om samkönade sexuella relationer som skulle gillas, utan sådana behandlas alltid som synd.Det finns forskning som visar att jämbördiga homosexuella relationer fanns redan i antiken (se t ex C Caragounis: Homoerotik; XP Media 2000).

   

 4. Rom 12:2: ”Anpassa er inte efter den här världen.” När Jesus talar om lärjungaskapets villkor är det något helt annat än anpassning. ”Ni är jordens salt. … Ni är världens ljus. … Ni ska bli hatade av alla för min skull.”Hur vet Cederberg vad som är det viktigaste i Bibeln? Vilket är det förnämsta budet i lagen? Att älska Gud eller att älska sin nästa? Vad lärde Jesus?

  Vill man verkligen förstå vad Bibeln säger, eller vill man bestämma vad Bibeln säger? Luther sade att han är Skriftens lärjunge, inte dess mästare. Det var också Jesu inställning: ”Har ni inte läst …?” ”Skriften kan inte upphävas.”