Han måste bli större
och jag mindre

Tal på Luthersalens julfest 20.12.1998


Inledning

Välkommen, o Jesus, till jorden,
kom till oss alla nu in!
Vår Frälsare är du ju vorden,
så gör mig blott helt till din!

Tag bort det som står dig i vägen,
gör rum i hjärtat för dig!
Du går ju så nådig och trägen
och kallar på mig - ja, mig.

Så låt mig för evigt få bliva
ditt djupa lidandes lön!
Ja, måtte ditt amen du giva
åt denna mitt hjärtas bön!

Vi lever nu i förberedelsetiden före julen - advent. Enligt handboken har fjärde söndagen i advent temat Herren är nära.

Inför något stort håller man andan. Cirkusdirektören uppmanar till största möjliga tystnad inför farliga trapetskonster. Advent är en bot- och fastetid, då vi håller andan inför julen. Vi har också en fastetid före långfredagen och påsken, och Jesus fastade i 40 dagar i öknen innan han började sin verksamhet. Vår tid är tyvärr annorlunda, nu tar man ut allt i förväg. Låt oss denna gång bereda oss inför julen genom att ta en vers ur Johannes Döparens undervisning som tema. Den ingår i en av texterna för 4. s. i advent (Joh 3:30):

”Han måste bli större och jag mindre.

Det måste ha varit en svår situation för Johannes: han var en omtyckt profet, folk vallfärdade i långa banor för att höra honom och bli döpta av honom. Ändå visste han, att han måste ge plats åt en större, Joh. 1:26f. Han måste rentav i fängelse inom kort, för att han vågade säga sanningen åt kungen och avslöja hans synd. Han måste ge sitt liv för att han inte drog sig att säga sanningen.

Några av Jesu lärjungar måste lära sig det här handgripligt.

1) Sebedeus söner, Jakob och Johannes, ville reservera de bästa platserna vid Jesu sida åt sig själva. Det ville också deras mor. Men då lär Jesus dem något viktigt: I Guds rike är det tvärtom mot världen: den som jagar efter jordisk makt ställer sig på andra, ni skall bli tjänare, ni skall bära de andra!

2) Petrus var kavat: "Om alla andra överger dig, skall jag inte göra det." Han föll svårt, och förnekade sin Herre tre gånger.

Martin Luther har formulerat en paradox: Då Gud vill göra levande gör han det genom att döda; när han rättfärdiggör, gör han det genom att överbevisa om skuld; när han tar till himlen, gör han det genom att leda till helvetet.

Hur skall vi få en riktigt god jul?

Är det när vi får riktigt många julklappar? Jag minns från min barndom, hur luften på något sätt gick ur när julklapparna var utdelade. Vi hade julbock hemma, och jag var ganska rädd. Julaftonen kändes väldigt lång, och när man sedan hade fått sina julklappar borde ju fröjden ha varit maximal. Men det kändes på något sätt som dagen efter. Ändå var hela den egentliga julen kvar: julottan, söndagsskoljulfesten, som vi firade på juldagen, och bönehusets julfest på annandagen. Förutom alla släktkalas och all god mat. Känns det så för någon i dag?

Visst är det härligt med barnens förväntan, visst är alla traditionerna en stor rikedom, som vi skall tacka Gud för. Och stillheten efter det hektiska livet före jul är en välsignelse för de flesta. Vi behöver en sådan högtid mitt i det tyngande mörkret.

Men hur skall Jesus bli riktigt stor? Hur skall jag bli mindre? Vad skall jag klä av mig för att kunna göra Jesus större? Är det något i mitt liv som är fel?

Vår synd behöver avslöjas

Jag tror att vi har en del sådant, som vi borde tänka igenom ordentligt. Johannes Döparen hade som uppgift att avslöja sådant. Det var ingen rolig uppgift.

Vi tar en bild: om man har en böld, som värker och blir bara större, hjälper ingenting annat än att en läkare skär hål på bölden så att varen kommer ut. Det gör ont till en början, men när såret läker blir det bra.

Att själv bli mindre är som att skära hål på en varböld. Det är ingenting som känns bra. Därför är det inte heller roligt att tala om det, eller uppmana till det. Det kan hända att ni tycker att jag är en glädjedödare, om jag på en julfest börjar tala sånt som är obehagligt och svårt. Nu skall vi väl vara glada? Men kom ihåg: vi kan inte måla vacker färg på en rutten träyta. Vi kan inte klistra glädje ovanpå ett hjärta, som är fullt av själviskhet och stolthet. Först behöver det stolta hjärtat förödmjukas, och det gör ont. Sen kan Jesus bli stor. Jag hoppas att vi efter denna fest ska ha en stor Jesus, men också att vi är beredda att försaka oss själva för att Han skall bli stor i vårt hjärta, i vår familj och bland våra vänner och arbetskamrater.

Jag nämnde ordet försaka. Gå till evangeliernas berättelser om Jesus och se hur ofta den tanken förekommer, eller med liknande ord:

Luk 14:33: På samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge, om han inte avstår från allt han äger.

Luk 9:23: Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig.

Hur är det med vårt försakande i juletider? Låt oss rannsaka oss. Vi talar om att offra. Offrar vi verkligen något? För Guds rike, för de nödställda i världen?

Ibland har jag stor förståelse för dem som har lämnat det yttre, jordiska livet för att gå i kloster - även om det finns andra faktorer som gör att jag inte skulle råda någon till det. De har känt avsky mot den kommersialiserade, själviska, avundsamma tillvaron och vill vända sig mot det som är viktigare. Hur ska vi kunna bryta den onda spiral vi finns i? Skall vi nöja oss med att säga några ord om att julförberedelserna har urartat och att julens egentliga budskap har fallit i glömska, för att sedan nästa minut rusa iväg och göra likadant som alla de andra? Kanske vi borde göra något helt radikalt?

Avskaffa julspektaklet!

Jag ville gärna vara med i en rörelse för att avskaffa julspektaklet. Ja, då vill jag inte avskaffa julens Herre och firningen av hans födelse som Frälsare, utan avskaffa allt det hedniska glitter och krimskrams som har byggts upp för pengarnas skull. Vad skulle Johannes Döparen ha sagt till oss i dag? Han som sade till de skriftlärde: "Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vredesdomen?" (Matt. 3:7ff) Kanske skulle julens Herre själv ha gått fram med sina rep i våra hus och kyrkor i dag?

Det som borde vara liv och glädje har i dag blivit yttre fasad. Djävulen har lyckats bra med att nästla sig in i kyrkliga seder och bruk och använda sig av våra goda traditioner att föra människor bort i sitt segertåg. Han har naturligtvis ingenting emot att vi har lite glansbilder av Jesus kvar, men det ska vara en ofarlig Jesus, inte en radikal Jesus som evangelierna berättar om. Vi ska ha med det positiva, det vackra, det som föder och göder vår fåfänga och vår mage, men ta med budskapet om försakelse och att offra det som blir till förförelse, det vill djävulen inte tillåta ibland oss.

Hur skall då Jesus bli stor och jag själv bli mindre? Paulus talar på ett ställe om rikedom och hur vi skall bli rika. Det är i 2 Kor. 8-9, där temat är en insamling för de nödställda i Jerusalem. 2 Kor. 9:8 erbjuder oss ett överflöd, men det är ett överflöd av givande:

Gud har makt att låta all nåd överflöda till er, så att ni alltid och under alla förhållanden har nog av allting och kan ge i överflöd till varje gott verk.

Grunden finns i 2 Kor. 8:9:

Ni känner ju vår Herre Jesu Kristi nåd. Han var rik men blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika.

Den rikedomen är en annorlunda rikedom är den som föder fåfänga och som väcker avundsjuka. Den rikedomen blir större ju mer vi delar ut den. Den heter syndernas förlåtelse, liv och salighet.

Den rike blir fattig

Jesus var rik, men blev fattig. Vem är han? Han är Gud av evighet, han äger all makt i hela universum. Var föddes han? I ett stall. Bland djuren, mänskorna tog inte emot honom. Där låg den Allsmäktige på hö och strå. Han gör sig så liten som någon kan bli: ett dibarn, fullständigt beroende av sin mor. Vilka var de som först hörde om det? Herdarna, den simplaste gruppen av människor, de fattiga, inte prästerna och de rika. De såg Frälsaren, de var tillräckligt små. Vilka gav honom sin hyllning? Hedningarna, som följde ljuset från himlen, inte de skriftlärda. De skriflärde hade nog med sig själva.

Vilka var Jesu apostlar? Olärda män från det föraktade Galileen. Paulus säger (1 Kor. 1) att det behagade Gud att utvälja det som var dåraktigt och svagt i världens ögon, för att de visa och de starka skulle stå där med skam.

Petrus måste lära sig att inte förlita sig på sin egen kraft genom att efter sina egna fiskeansträngningar få en rekordfångst, inte genom sin egen klokhet och sina egna konster, utan genom ett under. Det hände två gånger, den andra gången efter att Jesus hade uppstått, när Petrus var helt nere efter sin förnekelse. Det handlar inte om vår egen kraft och styrka! Vi har den Allsmäktiges kraft till hands!

Den verkliga rikedomen

Det är syndaren som behöver få en Frälsare. Guds ord gör oss till syndare, det visar oss att vi får skämmas över både julförberedelserna och vårt julfirande. Men vet du, om du skäms över dig själv är du rik! Det är i den svage, den andligt fattige, den som skäms över sin synd och som bekänner den, som den riktiga rikedomen ryms. Till ditt hjärta kommer Jesus med hela sin himmelska härlighet och vill fylla det med den glädje som inga julklappar och ingen mat och dryck kan ge. Du får böja knä med den simple herden, med förnekaren Petrus, med tjuven Sackeus, med synderskan och med rövaren på korset, och hälsa Världens Frälsare och kung välkommen till ditt hjärta. Tänk så stort! Tänk vilken rikedom!

Vilken rikedom är det fråga om? Den beskrivs väldigt bra av Jesus i sin liknelse om den orättvisa tjänaren, som hade fått en skuld motsvarande en förmögenhet efterskänkt, men likväl krävde in en struntsumma av sin medbroder. Tänk att ligga under hotet att arbeta i fängelse ett helt liv och sedan få allt efterskänkt! Tror ni att man känner sig glad då? Det har vi fått - och mera till: vi skulle ha varit tvungna att lida en evighet i helvetet, utan hopp om att bli fria, och så blir vi fria utan krav på någonting från oss, helt av nåd, gratis.

Vad gör vi sedan?

Hur blir det sen? Hur var det med Sackeus? Han fick ett nytt hjärta. Han gav hälften av sina ägodelar åt de fattiga, och det som han hade utkrävt oärligt ersatte han fyrdubbelt! Nu har vi chansen att ge fyrdubbelt igen, i form av våra ägodelar, våra pengar, vår tid, vår omsorg om varandra.

Tänk om vi rent konkret skulle ge dubbelt igen åt Herren för allt det vi får till jul - eller kanske redan lika mycket! Vi klagar så över att vi har för lite pengar för vår verksamhet. Om vi följer Sackeus finns det nog tillräckligt! Anta att vi skulle räkna ihop värdet av alla julklappar vi får, och så ger vi lika mycket till Guds rikes verksamhet och till dem som har det svårt! Tänk om vi skulle vara som makedonierna, som Paulus berättar om i 2 Kor 8! De bad om förmånen att få hjälpa de nödställda &endash; och de ville rentav ta upp lån för att kunna hjälpa, när de inte hade egna medel! Hur kunde de ha ett sådant sinnelag?

Jesus hade blivit stor! De visste, vilken rikedom han hade gett dem. Den rikedomen kan inte värderas i pengar. När Paulus skrev sitt anbefallningsbrev till Filemon, påpekade han vilken skuld denne hade: du är skyldig mig dig själv. Filemon hade kommit till tro genom Paulus predikan, och därmed hade han blivit rik. Rik i jordisk mening var han tidigare, men nu fick han den verkliga rikedomen. Därmed kunde Paulus utkräva återbetalning när det gällde förlåtelse till den förrymde slaven Onesimus.

Tänk, vad Jesus är stor! Nu ska vi inte glömma bort honom i julhelgen för allt annat gott vi får, och inte behålla den rikedomen för oss själva. Låt oss tacka Gud för de juklappar vi får, för gemenskapen med familj och vänner, för god mat och stillhet i pyntade hem. Men låt oss också gå ut med den glädjen till alla som vi träffar på, för att också de skulle bli rika. Då blir också våra jordiska ägodelar och gåvor rikt välsignade och kan vara oss till gemensam glädje.


Till början | Tal, index | Onos Fatizon

20.12.1998 / Ola Österbacka