Nattvandrarviiso

efter Goethe: Wandrers Nachtlied
- tolkad till Terjärvdialekt
av Ola Österbacka


I träädä hööss
int knepp å int knyyss.
Int eins båskona rööss
hor a lyyss,
dagsvärtsi e sluut.
Fågälsåndzä i skooji tasmas nu.
Vänt bara, snaart eri tu
som vaal sjongd uut.

Über alle Gipfeln
ist Ruh,
in allen Wipfeln
spürest du
kaum einem Hauch;
die Vögelen schweigen im Walde.
Warte nur, balde
ruhest du auch.
  Annat rimmat