NÅGOT SMÅTT

som rimmar - ibland

 

Här finns inga anspråksfulla poem,
men kanske något kan vara av intresse.
Eller till eftertanke.
Och eventuellt till nöje.


[OF system] [Logosmappen] [Onos Fatizon ]

18.12.2002