En illustration till hur vårt vetande tilltar ju närmare vi kommer historisk tid och nuet. Det som förblir oklart är den allra första början och framtiden.

Tillbaka till artikeln | Ola Österbackas hemsida | Logos-mappen

Om vi ersätter tidsaxeln med rumsdimensionen får vi egentligen två nya dimensioner: den ena rör sig utåt, mot makrokosmos, och den andra inåt, mot mikrokosmos. Osäkerheten i vårt vetande växer ju längre bort från vår närmiljö vi kommer. Kan vi alls säga att vi vet något om den yttersta rymden eller om atomkärnan, eller handlar det bara om gissningar, hypoteser?

Tillbaka till artikeln | Ola Österbackas hemsida | Logos-mappen

Genom interpolering gissar man mellanliggande värden.

Tillbaka till artikeln | Ola Österbackas hemsida | Logos-mappen

Extrapolering innebär att man gissar mätvärden utanför det område som går att utforska. Det finns risk att man gissar fel. I diagrammet finns en möjlighet att välja flera alternativ.


Tillbaka till artikeln | Ola Österbackas hemsida | Logos-mappen