Onos > Tal

Efesierbrevets tredje kapitel

Skiss för föredrag på Evangeliföreningens årsfest i Kristinestad
Ola österbacka 27.6.1997

 

1. Inledande översikt

1.1 Ett av de fyra fångenskapsbreven

 • Efesierbrevet skrevs under Paulus fångenskap i Rom 61-63, troligen samtidigt som Kolosserbrevet och brevet till Filemon
 • överlämnades av medarbetaren Tykikus
 • möjligen ett rundbrev till flera församlingar

1.2 Paulus i Efesus

 • 1. missionsresan: kortvarigt, Apg 18:20-21
 • 2. missionsresan: nästan 3 år, Apg 19:1-20:1
 • Avskedstal i Miletus: Apg 20:17-38

1.3 Efesierbrevet i översikt

 • Kristi kropp -- Una Sancta
 • utkorelsen
 • från död till liv
 • den nedbrutna skiljemuren mellan judar och hedningar
 • den stora kraften
 • Kyrkans enhet
 • det kristna livet, familjen
 • den andliga vapenrustningen

 

2 Den stora hemligheten

2.1 Den fördolda hemligheten

 • ex: varför blir inte alla frälsta?
 • utgår från Guds allmakt och majestät
 • får inte utforskas, endast tillbes

2.2 Den uppenbarade hemligheten

 • i Kristus: den andliga hemligheten
 • uppenbarad för heliga apostlar och profeter
 • vers 6 ...hedningarna i Kristus Jesus och genom hans evangelium är våra medarvingar och tillhör samma kropp som vi och har del i samma löfte.
 • jfr 2:11ff: skiljemuren är nedbruten; hedningarna är inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga och tillhör Guds familj
 • vers 12 I honom och genom tron på honom kan vi frimodigt och med tillförsikt träda fram inför Gud.

3 Grunden och kraften

3.1 Uppdraget

 • vers 7 ...i kraft av den gåva och nåd som Gud har gett mig genom sin mäktiga kraft.
 • den kristnes tillväxt: jfr 1 Kor 15:9, den ringaste bland apostlarna (50-talets mitt) -- Ef 3:8, den ringaste av alla heliga (ca 61) -- 1 Tim 1:15, den störste bland syndare (ca 64)

3.2 Apostelns förbön

 • vers 16 att han i sin rika härlighet skall ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande
 • vers 17 att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni blir rotade och grundade i kärleken
  • jfr Apg 20:29: Jag vet att när jag har lämnat er, skall rovlystna vargar komma in bland er, och de skall inte skona hjorden.
  • den sista tidens svåra tider, 2 Tim 3:1-5, spec. kärlekslöshet
 • Frälsningsrådslutets dimensioner
  • bredden: alla folk
  • längden: från Adam till den sista människan
  • höjden: Guds majestät och allmakt
  • djupet: Kristi yttersta förnedring
 • Fullheten: att lära känna Kristi kärlek
  • jfr gnostisicmen: vi har hela kunskapen

3.3 Guds väldiga kraft

 • vers 7 den gåva och nåd som Gud har gett mig genom sin mäktiga kraft
 • vers 8 evangeliet om Kristi outgrundliga rikedom
 • vers 16 i sin rika härlighet skall ge kraft och styrka
 • vers 19 Så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet
 • vers 20 Han som förmår göra långt mer än allt vad vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss

3.4 Gud allena tillhör äran

 • vers 21 Honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen.