Yttersta domen

 Efös kvällsbibelskola 19.11.1985, Ola Österbacka

De orättfärdiga (de döda)

De rättfärdiga (de levande)

I tiden
(den fördolda domen)
Inför tronen
(den uppenbarade domen)
I tiden
(den fördolda rättfärdigheten)
Inför tronen
(den uppenbarade rättfärdigheten)
Döda
Ef 2:1
Namnen finns ej i livets bok
Upp 20:15
Levande
Joh 5:24
Har sina namn i livets bok
Upp 20:15
Förkastar Jesus
2 Petr 2:1
Ser Jesus som Domaren
Upp 6:16
Tror på Jesus
Joh 6:40
Ser Jesus som Frälsaren
Luk 23:43
Förnekar Jesus
Luk 12:9
Förnekas av Jesus
Luk 12:9
Bekänner Jesus
Luk 12:8
Bekänns av Jesus
Luk 12:8
Trampar på Jesus och hans blod
Hebr 10:29
Har egna, fläckiga kläder
Matt 22:11-13
Lever i syndernas förlåtelse
Ef 1:7
Är klädda i Jesu rättfärdighet
Gal 3:27
Är under lagen, redan dömd
Ef 2:1-3, Joh 3:18
Döms genom sin otro
Joh 12:48, Joh 16:9
Under nåden, fria från dom
Rom 6:14, Rom 8:1
Kan inte dömas
Joh 5:24, Rom 8:33f
Söker sitt eget; självvalda gärningar
Luk 12:19, Kol 2:23
Gärningarna är ofullkomliga, håller ej måttet
Matt 25:42f
Går i Guds beredda gärningar
Ef 2:10
Gärningarna vittnar om tron
Matt 25:35f, 40
Skryter med egen rättfärdighet
Luk 18:11f
Väntar sig beröm för sina gärningar
Matt 25:44
Har sin berömmelse i Jesus
1 Kor 1:30f
Vet ej om sina gärningar
Matt 25:37-39
Söker det jordiska goda
Luk 16:25
Blir evigt fördömda
Matt 25:41
Har sitt hopp i himlen
Kol 3:1f
Blir evigt välsignade
Matt 25:34

Onos fatizon / Tal och föredrag