Förhållandet mellan tro, bekännelse och handling i kristen gemenskap.

Tillbaka till artikeln | Ola Österbackas hemsida | Logos-mappen


Den falska läran är farligast när den kommer inifrån, och liknar den sanna läran.


Tillbaka till artikeln | Ola Österbackas hemsida | Logos-mappen