ONOS FATIZON - en talande åsna

Se 4 Mos 22:28ff, 2 Petr 2:16, Matt 21:1ff.

En åsna brukar anses vara dum. När Jesus red in i Jerusalem på den lilla åsnan,
var det ingen nackdel att den var dum. Den kunde inte ana vad som skulle hända
i den närmaste framtiden, och på det sättet avråda sin Mästare (se däremot Matt 16:22f).
Den var ett redskap för Herren, som hade löst den från sina band.
Nu behövde han den i sin tjänst, och den ställde upp utan invändningar.

När Bileam försökte handla emot Guds vilja blev han tillrättavisad av en åsna,
som fick förmåga att tala med vanligt mänskligt språk. Måste Gud även i dag
ta till åsnor för att föra ut sitt budskap till ett hårdnackat folk?

Tillbaka | En åsnevisa