Evangeliskt Brevforum

 

Evangeliskt Brevforum har under ca fem år varit ett organ för samtal och information om aktuella frågor i kyrka och luthersk bekännelse. EBF har stått öppet för alla som på biblisk-luthersk grund vill studera och samtala om den kristna tron och hur den skall föras ut i dagens andliga nödtider. EBF är dock inte tänkt att spridas i massmedier.

Här kan du ladda ner alla hittills utgivna nummer i pdf-format. Först måste du ha ett lösenord, som du får när du prenumererar. Filerna kan öppnas med Acrobat Reader 4, som du kan ladda ner här nere.

Numera har den plamässiga utgivningen av EBF upphört, sedan det visat sig omöjligt att nå syftet att få ett verkligt samtal till stånd med Evangeliföreningens ledning. Dokument som belyser denna problematik är bl.a:

Öppet brev till SLEF:s styrelse jämte svar (16.5.2003, svar i Sändebudet 6/2003)

Anteckningar från SLEF:s årsmöte i Karleby 27.6.2003 (pdf, 63 k, lösenord)

Avskedsbrev: Några ord i sorg, 7.7.2003

Boken Vägen fram? Lutherska väckelserörelser i uppbrott. OF system 2001. Sju artikelförfattare från Danmark, Norge, Sverige och Danmark.

Den nordiska konferensen Vägen fram ordnas som en uppföljning av nämnda bok i Vasa 13-14 mars 2004.


Get Acrobat Reader

[Onos fatizon] [Ola Österbacka privat] [Logosmappen]

23.12.2003