Några böner

från Johannes Bäck: Främlingarnas hemliv.

Främlingarnas hemliv är en bönbok som hör till klassikerna inom den evangeliska rörelsen i Finland. Den utkom i många upplagor fram till medlet av 1900-talet och lästes praktiskt taget i varje hem under väckelsetiderna. Dess författare Johannes Bäck var Lutherska Evangeliföreningens ledare under slutet av 1800-talet.

Dessa texter är en revision av Johannes Bäck: Främlingarnas hemliv, Svenska Lutherska Evangeliföreningens i Finland förlag, tionde upplagan 1946. Den språkliga bearbetningen har gjorts av Ola Österbacka och är ett försök att återföra delar av denna gamla skatt till dagens kristna. En del av bönerna är tidlösa, medan andra innehåller element som hör till en förgången tidsperiod och kräver betydligt radikalare ingrepp. Exempel på förändringar i serien av morgonböner är femdagarsveckan och ändringen av ordningsföljden på veckodagarna.

Se en jämförelse med originaltexten (valda avsnitt ur bönen på Kristi himmelsfärd) samt en presentation av frågeställningar kring språklig revision av denna art. Senare följer exempel på innehållsliga förändringar som betingas bl. a. av arbetslivet.

Numreringen är den samma som används i boken.

Morgonböner

4. Morgonbön på söndagen
6. Morgonbön på måndagen
8. Morgonbön på tisdagen
10. Morgonbön på onsdagen
12. Morgonbön på torsdagen
14. Morgonbön på fredagen
16. Morgonbön på lördagen

Böner på olika högtidsdagar

32 Bön på nyårsdagen
34 Bön på långfredagen
36 Bön på påskdagen
37 Bön på Kristi himmelsfärdsdag

Böner under särskilda livsförhållanden

51. Bön i medgång
52. Bön i motgång
53. Bön i anfäktelse och frestelse
54. Bön efter syndafall
55. Bön i glädje
56. Bön under sjukdom
57. Bön efter tillfrisknande


[Onos fatizon] [Logos-mappen] [Sök i Folkbibeln]

4.1.2000 Ola Österbacka