Vägen fram?

Lutherska väckelserörelser i uppbrott


 

De nordiska folkkyrkorna präglas alla av sina väckelserörelser. De har utgjort ett salt när kyrkorna har hotats av ytlighet och förfall, och de har varit redskap för omfattande missionsverksamhet. Trots att de ofta har ställt sig kritiska till sina kyrkosamfund — och i många fall isolerat sig från deras verksamhet — har de flesta dock stannat inom deras ram. De fria lutherska församlingar som bildats under 1900-talet har förblivit ganska små.

Under de senaste åren har man inom flera inomkyrkliga väckelserörelser börjat ifrågasätta förhållandet till folkkyrkan och fråga hur man kan komma vidare. Denna bok presenterar några inlägg från Danmark, Finland, Norge och Sverige. Dessutom ges korta fakta över kyrkor, församlingar och väckelserörelser samt olika organisationer som aktiverat sig i kyrkokampen.


Författare: Niels Ove Vigilius och Mikkel Vigilius, Danmark; Ola Österbacka, Finland; Jan Bygstad, Norge; Per Gustafsson, Gunner Jensen och Jan Nilsson, Sverige. Redaktör: Ola Österbacka. 252 sidor, häftad.

OF system, Vasa 2001. ISBN 951-98022-3-1.

Kan beställas gratis av författaren mot postporto.
e-post: ola(ersätt med snabel-a)ofsystem.fi
tfn +358 50 3396383

Läs några klipp ur recensioner!

OF system | Onos Fatizon | Logosmappen