ONOS FATIZON - böcker

Följande utgivning av Ola Österbacka finns för närvarande i html-form:


Hoppets bekännelse, Evangeliföreningens förlag, 2. uppl. Vasa 1993

231 s, häftad. Specialpris: 15 euro + postningskostnader. Beställ boken från: slef-media@slef.fi eller via Föreningen Logos i Österbotten (ola@ofsystem.fi, tfn 050 339 6383).


Sekten som blir motsagd, OF system, Vasa 1998

44 s, stiftad. Beställ mot postningskostnader från: ola@ofsystem.fi.


Var är den sanna lutherdomen i dag?

Föreläsningar från dagar kring Bibel och bekännelse
i Vasa 1999. Beställ för 5 euro + postningskostnader från: ola@ofsystem.fi, eller läs som pdf.


Länkar till andra böcker:


Aktuell bok:

Vägen fram?
Lutherska väckelserörelser i uppbrott


Onos fatizon

 

22.2.2003