Förenade i sanningen
för utbredning av evangeliet

Föredrag på Dagar kring Bibel och bekännelse 25.7.1999
Pastor John Vogt

[Förteckning över föredragen]


Innehåll

I. Förena er på sanningens grundval

  • A. Ordstudium, koinonia
  • B. Andlig gemenskap i den heliga kristna kyrkan
  • C. Konfessionell gemenskap i den synliga kyrkan
  • D. Ett exempel på konfessionell gemenskap idag

II. För utbredning av evangeliet

  • A. Oenigheten är skadlig för evangeliets utbredning
  • B. Enigheten hjälper oss bygga upp de troende
  • C. Enigheten hjälper oss nå ut till de förtappade
  • D. Enigheten under CELC:s baner

Slutord

Förord

"Kom över till Makedonien och hjälp oss", bad mannen i Paulus syn. Aposteln förstod att synen var en kallelse från Herren att predika evangelium i Makedonien, och han gav sig genast iväg.

"Kom över till Skandinavien och hjälp oss" är en liknande kallelse som har kommit till Wisconsin Evangelisk-lutherska Synod från olika håll. Såsom Paulus har WELS förstått att denna begäran är en kallelse från Herren och en möjlighet att predika evangelium. Som svar på denna kallelse har jag blivit bemyndigad och sänd av WELS Nämnd för Världsmissionen för att vara rådgivare i Skandinavien.

Det är meningen att min kallelse ska vara en femårsuppgift. Under denna tid ska jag hjälpa till i Lutherska Bekännelsekyrkan (LBK) med utbildningen av pastorer. Jag ska också hjälpa till under den nuvarande bristen på pastorer i LBK med att tjäna församlingarna i Göteborg och Västerås. Dessutom ska jag följa upp kontakter med de personer i Skandinavien som kan vara intresserade av att diskutera konfessionell lutherdom eller att undersöka möjligheter till gemenskap med Konfessionella Evangelisk-lutherska Konferensen (CELC), LBK, ELS eller WELS. Jag står också till ert förfogande med föredrag som idag.

Min kallelse innefattar Finland, som ingår i mitt ansvarsområde. I WELS hoppas man att jag kan hjälpa till på något sätt också här. Under de kommande åren kommer jag gärna till Finland (på WELS bekostnad) av vilken som helst bra orsak. Ni ska också veta att vi strukturerar all utbildning av pastorer och alla lekmannaledarekurser så att dörren är öppen för studerande från Finland. Basmaterialet och klassföreläsningarna kommer att vara på engelska. Många ämnen ska läras i form av korrespondenskurser eller genom att använda fjärrundervisningsteknologi. Många av våra kurser kan vid behov också hållas som veckoslutsseminarier, vilka jag gärna erbjuder även i Finland om det finns intresse för det.

Denna möjlighet att träffa er personligen är mycket välkommen för mig. Jag erbjuder er mitt hjälp. Jag uppskattar era förslag på hur jag bäst kan tjäna Herren och människorna i Skandinavien.

John F. Vogt

N. Dragspelsgatan 14, 11 tr.
S-421 43 Västra Frölunda
Sverige
Tfn och fax: 46-31-45 75 39
E-post:
JohnVogt@aol.com

Biografisk notis | Avsnitt 1 | Avsnitt 2


Till sidans början

Övers. Risto Relander